۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

ثبت منبع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
اسلاید های دوره آموزشی آرایشی بهداشتی
مطالب آموزشی دوره روغن
اسلاید های استریلیزاسیون در صنایع غذایی
فرآورده های پروبیوتیک ، پری بیوتیک و سین بیوتیک