۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
معرفی قائم مقام مسئولیت فنی داروخانه ( یک روز کاری )

توجه:

1- داشتن کارت نظام پزشکی یا نامه تایید صلاحیت از طرف دانشکده داروسازی الزامی می باشد و کارت عضویت انجمن داروسازان نمی تواند ملاکی برای تایید قائم مقامی مسئولیت فنی داروخانه باشد.

2- خواهشمند است پس از ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری از فرم مورد نظر پرینت گرفته و هنگام مراجعه سازمانهای نظارتی تحویل کارشناس مربوطه نمایید.

نام داروخانه : *
 
ساعت و تاریخ شیفت : *
 
نام و نام خانوادگی مسئول فنی داروخانه : *
 
نام و نام خانوادگی قائم مقام : *
 
کد ملی قائم مقام : *
 
شماره نظام پزشکی / شماره نامه تایید صلاحیت دانشکده داروسازی : *
 
بارگزاری مدارک

حجم فایل کمتر از 300kb و در قالب فایل  jpg  باشد.

بارگذاری مدارک : *
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *