۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

اطلاع رسانی به مراکز پخش عرضه کالاهای سلامت محور و فاقد برچسب کنترل اصالت

 

به همت معاونت غذا ودارو کرمان صورت پذیرفت:

اطلاع رسانی به مراکز پخش عرضه کالاهای سلامت محور و فاقد برچسب کنترل اصالت

پنج اکیپ از کارشناسان مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه از مراکز پخش و عرضه موادخوراکی و آشامیدنی... کرمان بازرسی کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه، کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی این معاونت گفت: در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور، کارشناسان این واحد  بیش از 100 واحد مرکز پخش مواد خوراکی را بازرسی کردند.

آقای مهندس امید توکلی افزود: در این بازدیدها اطلاع رسانی به متصدیان فروشگاه ها در خصوص جمع آوری کالاهای قاچاق وفاقد مجوزهای بهداشتی نیز صورت پذیرفت.