۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

تسلیت

جناب آقای دکتر علی اسدی پور 

معاون محترم غذا ودارو کرمان   

با نهایت تاسف وتآثر درگذشت  والده مکرمه تان را خدمت جنابعالی  وخانواده  محترمتان  تسلیت عرض  نموده،و

از خداوند منان برای آن  مرحومه طلب مغفرت وبرای شما و سایر باز ماندگان صبر واجر مسئلت می نماییم

همکاران معاونت غذا  ودارو دانشگاه علوم پزشکی  کرمان