۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

بازدید کارشناسان اداره غذا از کارخانه تولیدی آرد استان

توسط معاونت غذا ودارو کرمان صورت پذیرفت:

بازدید کارشناسان اداره غذا از کارخانه تولیدی آرد استان

کارشناسان اداره غذا معاونت غذا و دارو در راستای از کارخانه های تولیدی آرد استان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو،  این بازدیدها در راستای وظایف معاونت غذا و دارو و نظارت بیشتر بر واحدهای تولیدی انجام شده است.

DSC00906
DSC00907
DSC00908
DSC00910
DSC00912
DSC00913
DSC00916
DSC00917
DSC00918
DSC00919
DSC00920
DSC00923
DSC00924
DSC00925
DSC00926
DSC00927
DSC00928
DSC00932
DSC00933
DSC00936
DSC00937
DSC00939
DSC00940
DSC00941
DSC00942
DSC00943
DSC00944
DSC00947
DSC00948
DSC00949
DSC00951
DSC00952
DSC00953
DSC00954
DSC00958
DSC00962
DSC00964
DSC00966
DSC00967
DSC00968
DSC00971
DSC00973
DSC00975
DSC00977