۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

قدردانی از بانوان شاغل در معاونت

قدردانی از بانوان شاغل در معاونت،

معاون غذا ودارو به همراه مدیر امور عمومی  معاونت  به پاس  زحمات  بانوان   شاغل در معاونت غذا ودارو از آنها  قدردانی و تشکر به عمل آوردند.

دکتر علی اسدی پور با  تاکید به اینکه این جلسه بایستی در بیستم جمادالثانی مصادف با   میمنت ولادت حضرت زهرا(س) وروز زن برگزار می شد به دلیل مشغله کاری در این روز برگزار شد. و با قدر دانی از زحمات  بانوان پرسنل زحمت کش  این حوزه  افزودند که  پیشنهادات  یا نقطه نظر خود را در زمینه عملکرد بهتر  خدمات ارائه  کرد .

DSC01154
DSC01159
DSC01160
DSC01162
DSC01171
DSC01172
DSC01173
DSC01175
DSC01184
DSC01186
DSC01192
DSC01193
DSC01194
DSC01195
DSC01199
DSC01202
DSC01207
DSC01208
DSC01211
DSC01212
DSC01215
DSC01218
DSC01224
DSC01228
DSC01229
DSC01231
DSC01237
DSC01249
DSC01256
DSC01258
DSC01260
DSC01263
DSC01265