۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

برگزاری اولین جلسه قطب هشتم کشوراز طریق ویدئوکنفرانس به میزبانی معاونت غذا و دارو

برگزاری اولین  جلسه قطب هشتم کشوراز طریق  ویدئوکنفرانسی به میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه کرمان

جلسه قطب هشتم  کشوری از طریق  ویدئوکنفرانسی، باهدف هم اندیشی در خصوص موضوعات جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان  برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو کرمان ، جلسه قطب منطقه هشتم کشور ، با حضور معاونان، مدیران اداره نظارت بر دارو  مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وتجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان ، زهدان ، زابل ، جیرفت، بم، رفسنجان، سیرجان، ایرانشهر  و نماینده سازمان غذا ودارو آقای مهندس مهدیزاده  باهدف هم اندیشی در خصوص موضوعات جاری در منطقه قطب هشتم  کشور روز یکشنبه  31 فروردین ماه  در سالن کنفرانس معاونت غذا و داروکرمان  برگزار شد.

در این نشست، دکتر علی اسدی پور  ضمن عرض  خیر مقدم گفت: به علت  شیوع بیماری ویروسی کرونا (کووید19) طرح موضوعات این جلسه  پیرامون این بیماری قرار دارد

معاون غذا و دارو دانشگاه در ادامه به ارائه دستور جلسه با محوریت:

- گزارشی از اقدامات انجام شده باتوجه به اپیدمی کرونا درکشور

-گزارش از وضعیت محلول های ضدعفونی کننده واقلام حفاظتی

- کمبود های دارویی وملزمات پزشکی و وبررسی راهکاری در جهت رفع این کمبودها

- میزان بدهی دارویی وملزومات پزشکی  وملزم کردن شرکت ها در خصوص میزان همکاری مضاعف با بیمارستانها وداروخانه ها

در پایان جلسه دکترعلی  اسدی پورو شرکت کنندگان به جمع بندی موارد مطرح شده پرداختند.

DSC01340
DSC01342
DSC01343
DSC01349
DSC01355
DSC01357
DSC01363
DSC01365
DSC01366
DSC01367
DSC01368
DSC01373
DSC01375