۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

آگهی تاسیس داروخانه

قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان رشته داروسازی

جدول مناطق نیازمند تاسیس

 

ردیف

نام محل

کد آبادی

امتیاز لازم جهت تاسیس

امتیاز سالانه

توضیحات

1

قائم آباد

112614

2000

30

مشروط به تعهد 5 ساله

2

سعیدی

112598

2000

30

مشروط به تعهد 5 ساله