۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر

آگهی تاسیس داروخانه

قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان رشته داروسازی

جدول مناطق نیازمند تاسیس

ردیف

نام محل

امتیاز لازم جهت تاسیس

امتیاز سالانه

توضیحات

1

صوغان

2000

120

مشروط به تعهد 5 ساله