۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر

وبینار آموزشی اصول شستشو و ضدعفونی در واحدهای تولید مواد غذایی و بهداشتی

شرکت پارس پایا لوتوس با همکاری معاونت غذا و دارو کرمان،  برگزار میکند.

وبینار آموزشی اصول شستشو و ضدعفونی در واحدهای تولید مواد غذایی و بهداشتی

زمان :  یکشنبه ،  16- شهریور - 99   ساعت 9  تا  14

مخاطبین :

  • مسیولین فنی،  مدیران کنترل کیفی، مدیران تولید واحدهای تولید مواد غذایی و بهداشتی

-  دانشجویان صنایع غذایی

سر فصل ها :   

-            مفاهیم و تعاریف

-              دلایل و اصول شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی و بهداشتی

-              نقش طراحی در شستشو

-              انواع شوینده ها و ضدعفونی کننده ها

-              مکانیسم اثر شوینده ها و ضدعفونی کننده ها

-              نکات مهم در اماده سازی و استفاده از شوینده ها

-              شوینده های نوین

-              ضدعفونی کننده های نوین

-              شرایط نگهداری مواد شوینده و ضدعفونی کننده

-              - پرسش و پاسخ 

 

دارای 3 امتیاز بازآموزی

مدرسین  :

۱- دکتر محمد دانشی، دکترای تخصصی صنایع غذایی عضو هیات علمی دانشگاه

۲- مهندس کاوه پورایمانپرست واقعی،کارشناسی ارشد صنایع غذایی و مدیریت اجرایی، مشاور سیستم های شستشو و ضدعفونی