۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر

جلسه شفاف سازی میزان بدهی شرکت هایی دارویی

توسط معاونت غذا ودارو کرمان صورت پذیرفت:

جلسه شفاف سازی میزان بدهی شرکت هایی دارویی

نشست ستاد توزیع دارویی، در سال جاری با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکت های توزیع دارو برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه، در این نشست که معاون غذا و دارو ، مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیران بیمارستان ها و نمایندگان شرکت پیمانکاری پخش دارویی و ملزومات حضور داشتند مقرر شد میزان بدهی را طی ماه های آینده تقسیم بندی و پرداخت شود تا خللی در خدمات دارویی پیش نیاید.

 

در ادامه این نشست،  دستور العمل های جدید در راستای ارتقای توزیع دارو در استان بررسی شد.

DSC01469
DSC01471
DSC01472
DSC01475
DSC01476
DSC01478
DSC01479
DSC01481
DSC01482
DSC01483
DSC01485
DSC01486
DSC01487