۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

دکتر علی اسدی پور

 

درجه علمی :دکتری
مرتبه علمی :استاد

وب سایت شخصی: 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/aliasadipour

پست الکترونیکی:

 aliasadipour@kmu.ac.ir

 

مشاهده رزومه