۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۸ بهمن   

حوزه معاونت غذا و دارو درگذشته به‌تناوب در دوره هایی به صورت حوزه مدیریتی و عمدتا به صورت معاونت در دانشگاه  فعالیت داشته و از ان زمان تا سال1373 به صورت معاونت غذا و دارو ارائه خدمات نموده است . از سال 1373لغایت 1381  مجددا تحت عنوان مدیریت  نظارت  بر امور دارو غذا و آزمایشگاه و زیرمجموعه معاونت درمان و دارو فعالیت می‌کرده است در سال  1381 و به دنبال تفکیک حوزه معاونت درمان و دارو در وزارت بهداشت مجددا معاونت غذا و دارو دانشگاه  به‌صورت حوزه‌ای مستقل از شاکله معاونت درمان و دارو جدا گردید و تاکنون در سطح معاونت دانشگاه فعالیت دارد. 

 

 

دوره مسئولیت

مدت مسئولیت

سطح و

عنوان سازمانی

نام مسئول

رشته تحصیلی در

زمان مسئولیت

مدرک تحصیلی

قبل انقلاب

شهریور59

-

مدیریت غذا و دارو

دکتر سیروس کریمی

داروسازی

Pharm.D

مهر 59

بهمن 67

89 ماه

دکتر مهدی ایرانمنش

داروسازی

Pharm.D

اسفند 67

فروردین 69

14 ماه

دکتر محمدحسن مصحفی

داروسازی

Pharm.D

اردیبهشت 69

تیر 71

27 ماه

دکتر مهدی ایرانمنش

داروسازی

Pharm.D

مرداد 71

تیر 73

24 ماه

معاونت غذا و دارو

مرداد 73

اسفند 73

8 ماه

مدیریت غذا و دارو

فروردین 74

فروردین77

25 ماه

دکتر عزت ا... بهبودی

داروسازی

Pharm.D

اردیبهشت 77

اسفند 78

23 ماه

دکتر باقر امیر حیدری

داروسازی

Pharm.D

فروردین 79

تیر 81

28 ماه

دکتر اکبر موسی پور

داروسازی

Pharm.D

تیر 81

شهریور 84

39 ماه

معاونت غذا و دارو

دکتر غلامرضا سپهری

فارماکولوژی

phD

مهر 84

مهر 88

49 ماه

دکتر علی اسدی پور

شیمی دارویی

PhD

آبان 88

تیر 89

9 ماه

دکتر عباس پرداختی

فرماسیوتیکس

PhD

مرداد 89

آبان 92

39 ماه

دکتر پیام خزائلی

فارماسیوتیکس

PhD

آبان 92

مهر 96

47 ماه

دکتر محمود رضا حیدری

فارماکولوژی

PhD

مهر 96

ادامه دارد

معاونت غذا و دارو

دکتر علی اسدی پور

شیمی دارویی

PhD