۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

حوزه معاونت غذا و دارو درگذشته به‌تناوب در دوره هایی به صورت حوزه مدیریتی و عمدتا به صورت معاونت در دانشگاه  فعالیت داشته و از ان زمان تا سال1373 به صورت معاونت غذا و دارو ارائه خدمات نموده است . از سال 1373لغایت 1381  مجددا تحت عنوان مدیریت  نظارت  بر امور دارو غذا و آزمایشگاه و زیرمجموعه معاونت درمان و دارو فعالیت می‌کرده است در سال  1381 و به دنبال تفکیک حوزه معاونت درمان و دارو در وزارت بهداشت مجددا معاونت غذا و دارو دانشگاه  به‌صورت حوزه‌ای مستقل از شاکله معاونت درمان و دارو جدا گردید و تاکنون در سطح معاونت دانشگاه فعالیت دارد. 

 

 

دوره مسئولیت

مدت مسئولیت

سطح و عنوان سازمانی

نام مسئول

رشته تحصیلی در زمان مسئولیت

مدرک تحصیلی

قبل انقلاب –شهریور59

-

مدیریت غذا و دارو

دکتر سیروس کریمی

داروسازی

Pharm.D

مهر 59-بهمن 67

89 ماه

دکتر مهدی ایرانمنش

داروسازی

Pharm.D

اسفند 67-فروردین 69

14 ماه

دکتر محمدحسن مصحفی

داروسازی

Pharm.D

اردیبهشت 69-تیر 71

27 ماه

دکتر مهدی ایرانمنش

داروسازی

Pharm.D

مرداد 71-تیر 73

24 ماه

معاونت غذا و دارو

مرداد 73-اسفند 73

8 ماه

مدیریت غذا و دارو

فروردین 74-فروردین77

25 ماه

دکتر عزت ا... بهبودی

داروسازی

Pharm.D

اردیبهشت 77-اسفند 78

23 ماه

دکتر باقر امیر حیدری

داروسازی

Pharm.D

فروردین 79-تیر 81

28 ماه

دکتر اکبر موسی پور

داروسازی

Pharm.D

تیر 81-شهریور 84

39 ماه

معاونت غذا و دارو

دکتر غلامرضا سپهری

فارماکولوژی

phD

مهر 84-مهر 88

49 ماه

دکتر علی اسدی پور

شیمی دارویی

PhD

آبان 88- تیر 89

9 ماه

دکتر عباس پرداختی

فرماسیوتیکس

PhD

مرداد 89-آبان 92

39 ماه

دکتر پیام خزائلی

فارماسیوتیکس

PhD

آبان 92- شهریور 96

45 ماه

دکتر محمود رضا حیدری

فارماکولوژی

PhD

شهریور 96

ادامه دارد

معاونت غذا و دارو

دکتر علی اسدی پور

شیمی دارویی

PhD