۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد   

در راستای تحقق رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان با توجه به نقش اساسی ایمنی و امنیت غذا و دارو در سلامت افراد جامعه و نيز روند توسعه در صنايع و خدمات وابسته، معاونت غذا وداروي کرمان مي کوشد تا با تکیه بر نیروی انسانی شايسته و هماهنگي و همکاري با ساير سازمانهاي ذيربط تمامي توان خود را در برقراري هر چه بيشتر نظم و قانونمندي و کيفيت در حوزه مربوطه اعم از امور اداري و اجرائي وابسته و نيز مراکز دولتي و خصوصي تحت پوشش و يا تحت نظارت بكار بسته و ضمن ارزيابي و اقدام هدفمند در چارچوب سياستهاي ملي و وزارتي، اصلاحات منطقي و راهكارهاي اجرائي مثبتي را درساماندهي و بهبود وضعيت موجود تا نيل به بهترين شرايط ممكن پيشنهاد، پيگيري و اجرا نمايد. و دراین راستا توجه به ارتقاء آگاهیهای عمومی، تقويت فعاليت هاي نظارتي و رشد کمي و کيفي واحد هاي مرتبط با اين معاونت و ارائه خدمات مرتبط را سرلوحه کارخويش قرار مي دهد.

حوزه غذا و دارو می کوشد تا با استفاده از منابع انسانی و امکانات درون بخشی و برون بخشی ضمن نظارت بر مراکز توليد مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و داروئي استان و پايش رعايت شرايط مناسب توليد و ضوابط و دستورالعملهاي متضمن كيفيت و ايمني فرآورده هاي توليدي، از سلامت آنها اطمينان يافته و همچنين در جهت ارتقاء دسترسي سريع و آسان عموم مردم استان به خدمات داروئي مطلوب و شايسته در همه جوانب مطابق با ضوابط و مقررات داروئي كشور گام بردارد.

بخشی از وظایف این حوزه :

* هماهنگي بين واحدهاي تحت امر شامل ادارات دارو ،غذا وآزمايشگاه

* شركت در جلسات هيات رئيسه وارائه نقطه نظرات

* برنامه ريزي وتعيين برنامه هاي راهبردي حوزه معاونت

* برنامه ريزي وهماهنگي در جهت نشر فرهنگ صحيح دارو وغذا در جامعه از طريق نشرويژه نامه ها ونشريات وپمفلت ها