۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر

این مدیریت یکی از مدیریتهای سه گانه معاونت غذا و دارو می‌باشد که بر نحوه توزیع و عرضه و خدمات درمانی داروئی در سطح استان می‌باشد که وظایف خود را در حوزه‌های شرکتهای توزیع دارو، داروخانه‌های خصوصی، بیمارستانی، توزیع داروهای مخدر و کارخانجات تولید دارو اعمال می‌نماید.