۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد   

 مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های بهره برداری، مسئول فنی، ساخت ، تمدید یا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهای موردی شامل تغییر وزن و نوع بسته بندی، تغییر نام محصول یا موسسه، استفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات،  هم چنین صدور مجوز واردات و گواهی بهداشت برای صادرات محصولات  آرایشی و بهداشتی می باشد که   با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمهای صادره جهت تولید، نگهداری، توزیع و فروش این محصولات صادر می شود.
1-پروانه بهره برداری بهداشتی:

پس از احراز شرایط فنی و بهداشتی و کنترل کیفی و آمادگی واحد برای تولید محصولات در زمینه تائید شده پروانه بهره برداری بهداشتی صادر می گردد.   

2- پروانه مسئول فنی:

 پروانه مسئول فنی گواهینامه صلاحیت علمی و فنی مسئول کنترل کیفی مستقر در واحد تولیدی می باشد.
پروانه مسئول فنی پس از صدور پروانه بهره برداری صادر می گردد.

3-پروانه ساخت:

به مدرکی اطلاق میشود که برای هر محصول با ترکیب،میزان مواد اولیه  و ویژگیهای معین فرمول ساخت تایید شده توسط در آن درج شده باشد.
این مدرک مجوز نهایی وزارت بهداشت برای تولید فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و هر کالای دارای پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف می باشد.