۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ اسفند   

امور نظارتي

      الف – كارخانجات :

1. بازرسي از كارخانجات تحت پوشش جهت كنترل شرايط فني و بهداشتي حين توليد ، انبار ونيز به منظور صدور و تمديد و اصلاح پروانه بهره برداري – ساخت و نيز فعاليت در محدوده مجوزهاي اعطا شده

2. نمونه برداري از محصولات توليد شده ارسال آن به آزمايشگاه كنترل جهت اطمينان از رعايت شرايط مناسب توليد و مطابقت با پروانه ساخت

3. بررسي مواد اوليه مورد مصرف در كارخانجات ( نظارت بر عدم مصرف تا وصول مجوز مصرف از معاونت و يا مسئوليت فني)

4. نظارت بر حسن انجام كار مسئول فني

 ب- شركتهاي  وارد كننده :

1. نظارت و بازرسي از انبار واطمينان از شرايط مناسب نگهداري محصولات

2. بررسي عدم مصرف محموله تا وصول مطابقت آزمايشگاه و صدور مجوز مصرف

3. نظارت بر برچسب گذاري اصالت و فارسي نويس به منظور اطمينان از سلامت ورود كالا و اقدام شركت در محدوده ضوابط

4. بررسي موارد شكايات مطروحه از سوي شركت در خصوص عرضه محصولات تقلبي توسط متخلفين

5. معدوم نمودن كالاهاي تاريخ گذشته ، فاقد مجوز و داراي عدم تطابق با توجه به نامه هاي ارسالي از سوي اداره كل و ساير دانشگاهها

6. نمونه برداري از محموله هاي وارداتي به منظور كنترل مستمر و اطمينان از حسن انجام كار مسئول فني و واردات بر اساس آناليزهاي اعلامي در هنگام صدور پروانه هاي بهداشتي

ج- سطح عرضه :

1. نظارت بر فروشگاههاي سطح عرضه به منظور اطمينان از عرضه محصولات داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود

2. نظارت بر برچسب گذاري و برچسب فارسي نويس و اصالت بر روي محصولات وارداتي به منظور اطمينان از سلامت فعاليت شركتهاي وارد كننده و نيز ايمني محصولات ارائه شده

3. انجام بازديدهاي مشترك از مراكز عرضه محصولات آرايشي و بهداشتي در معيت بازرسان صنف ، بازرگاني و نماينده تعزيرات

4. همكاري با كميسيون قاچاق ارز و كالا

5. نظارت بر فعاليت برگزار كنندگان نمايشگاههاي محصولات آرايشي و بهداشتي

6. PMS

 

آموزشي و فرهنگي:

1. همكاري با واحد تحقيق و توسعه جهت تهيه پوستر – پن فلت ، جزوه به منظور اطلاع رساني و فرهنگ سازي در زمينه محصولات آرايشي و بهداشتي ( شناسايي فراورده ايمن – معرفي محصولات و نحوه مصرف)

2. شركت در جلسات آموزشي به منظور بالا بردن سطح آگاهي كارشناسان

3. شركت در برنامه هاي آموزشي صدا و سيما به منظور اطلاع رساني و ارتقاء فرهنگ مصرف محصولات آرايشي و بهداشتي

4. شركت در همايش هاي صنايع آرايشي و بهداشتي و ارائه مقاله