۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۸ دي   

آدرس : کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو   

کد پستی : 13555-76169

تلفن معاونت  : 8-31325915-034

 فاکس : 31325922-034

پست الکترونیک : vcfd@kmu.ac.ir

سامانه پیامک  : 10003412105620