۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

آدرس

  کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، معاونت غذا ودارو

 

تلفن:

 

  ۸ -  ۳۱۳۲۵۹۱۵   ۰۳۴

 

فکس:

 

سامانه پیام کوتاه:

 

 ۱۰۰۰۳۴۱۲۱۰۵۶۲۰ 

پست الکترونیک:

vcfd@kmu.ac.ir

کد پستی:


با شماره گیری 3132  قبل از واحد مورد نظر میتوانید به صورت مستقیم با آن واحد تماس حاصل نمایید.