۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۳ فروردين   

معرفی:

این اداره علاوه بر تأمین داروی مخدر مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی، بر نحوه توزیع، تجویز و مصرف داروی مخدر در مراکز درمانی و همچنین بیماران سرپایی نظارت داردو همچنین نظارت بر تولید و توزیع الکل طبی و مواد شیمیایی تحت کنترل از وظایف این اداره می‌باشد.

شرح وظایف:

۱. تأمین داروی مخدر مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی استان

۲. تشکیل پرونده دارویی جهت بیماران و مراکز درمانی

۳. نظارت بر مصرف داروهای مخدر بیماران و مراکز درمانی

۴. نظارت بر شرکت‌های توزیع داروهای مخدر

۵. نظارت بر عملکرد مراکز درمانی در خصوص نحوه تجویز، مصرف و نگهداری داروهای مخدر

۶. نظارت بر کارخانجات تولید الکل طبی و مواد تحت کنترل

۷. نظارت بر نحوه توزیع و مصرف الکل طبی و مواد تحت کنترل

۸. اخذ و جمع‌آوری مستندات داروی مخدر بیماران و مراکز درمانی

۹. اخذ ، جمع آوری و امحاء پوکه داروهای مخدر  داروهای مخدر بیماران و مراکز درمانی

۱۰- مشارکت و همکاری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ویژه در کمیته‌های درمان و نظارت

۱۱. بازرسی از مراکز درمانی در خصوص بررسی نحوه نگهداری و مصرف داروهای مخدر

۱۲. مشارکت و همکاری با معاونت درمان در بازرسی از مراکز درمان سوء مصرف مواد

۱۳. مشارکت در تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه