۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد   

فعالیت مدیریت تحقیق و توسعه مشتمل بر سامان دهی، بستر سازی و انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی در جهت ارتقاء سلامت غذایی و دارویی، اصلاح تجویز و مصرف دارو و پیشگیری از عوارض ناخواسته دارویی و فعالیت در حوزه اطلاع رسانی داروها و سموم (کد 190) می باشد.

گروه های هدف شامل: جامعه پزشکان، داروسازان،کارشناسان، عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی است

این مدیریت دارای 5 واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه می نمایند:

1-آموزش
2-پژوهش
3-عوارض ناخواسته داروئی
4-تجویز و مصرف منطقی دارو
5-DPIC اطلاع رسانی داروها و سموم

از دیگر وظایف این واحد شناسایی مشکلات و نیازهای معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی مناسب میباشد.