۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۹ تير   

 

شرح وظایف اداره نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی،  آرایشی و بهداشتی :

 الف ) نظارت و پایش :

1- نظارت بر ایمنی ، سلامت و کیفیت مواد خوارکی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کارخانجات و کارگاههای تولید ی ، فرآوری ،بسته بندی و سرد خانه های نگهداری که مشمول اخذ پروانه های بهداشتی می باشند به صورت دوره ای و انجام

نمونه برداری از محصولات و ارسال به آزمایشگاههای معاونت و یا آزمایشگاههای طرف قرار داد.

2- کنترل ونظارت بر واردات و صادرات کلیه محصولات خوراکی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی ، مواد اولیه و اقلام فرآوری شده .

3- بازدید و نمونه برداری از مراکز نگهداری مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی شامل : انبارها ، مراکز پخش و

سرد خانه .

4- اجرای طرح کشوری نمونه برداری در سطح عرضه محصولات غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی پر مصرف وارسال به آزمایشگاههای معاونت و بررسی وآنالیز نتایج مر بوط و ارسال به سازمان غذاو دارو(PMS)

5- انجام بازرسی های اردواری از مراکز عرضه  و شرکت های پخش محصولات آرایشی و بهداشتی

6-  انجام مکاتبات جهت نمونه برداری مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی وارداتی

7- تکمیل وارسال پرونده های متخلفین به مراجع قانونی دی صلاح

 ب) صدور ،تمدید،و اصلاح پروانه های بهداشتی

1- فرایند صدور و اصلاح پروانه بهره برداری کارخانجات تولید مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

2- فرایند صدور و اصلاح و تمدید پروانه های ساخت و بسته بندی مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

3- فرایند صدور و تمدید پروانه ساخت کارگاهی مواد غذایی و آشامیدنی

4- فرایند صدور وتمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

5- پاسخ استعلام سازمان صنایع معاون وجهاد کشاورزی استان کرمان در ارتباط با موسسات تولید مواد غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

6- صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی ،آشامیدنی ، آرایشی و  بهداشتی کارگاهها وکارخانجات تحت پوشش

7- صدور مجوز ورود مواد خوارکی ،آشامیدنی ،  آرایشی و بهداشتی وارداتی

8- صدور مجوز ترخیص مواد خوراکی ،آشامیدنی ،  آرایشی و بهداشتی وارداتی

ج)آمار

جمع آوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص فعالیت واحدهای تحت پوشش و پروانه های بهداشتی ساخت در حال تولید قابل بهره برداری جهت ارائه راهکارهای اجرایی مناسسب

د)آموزش

1- برگزاری کارگاه آموزشی و سمینارهای مرتبط با خط مشی مربوط برای کارشناسان واحد های کنترل و نظارت بر مواد غذایی ستاد،  شبکه های بهداشت سطح استان ومسئولین فنی و مدیران صنایع

2- تهیه پمفلت ، بنر ، پوسترو تیزر تلویزیونی  جهت آموزش همگانی

3- مطالعه،  تحقیق و بررسی آخرین یافته های علمی و فنی مطابق با علم روز در زمینه مسائل و ایمنی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

4- مشارکت در برنامه های پژوهشی  در زمینه مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

5- آموزش مسئولین فنی کارخانجات و کارگاههای تولید ی سطح استان ومدیران صنایع در خصوص چگونگی کنترل محصولات

 

ه) پیگیری شکایات واصله و اطلاع رسانی

 1- رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تولید و فرآوری مواد غذایی  ،آشامیدنی  ،آرایشی و بهداشتی

2- پیگیری و اخذ آرا صادره پرونده های ارسالی به مراجع قضایی ذی صلاح