۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد   

معرفی  و تاریخچه آزمایشگاه

آزمايشگاه کنترل غذا و دارو کرمان در سال 1349 با زير بنای 600 متر مربع تاسيس شده است . اين آزمايشگاه در ابتدا با دو بخش شيمی و ميکروب شناسی جهت تعيين کيفيت و وضعيت بهداشتی نمونه های سطح عرضه و کارگاههای توليدی شروع به کار کرد. پس از گذشت چندين سال با توجه به توسعه کارخانجات توليدی مواد غذايی و آشاميدنی و نياز استان به نظارت بيشتر نسبت به توليدات غذايی ، نسبت به افزايش تعداد پرسنل و بهبود امکانات و فضای ازمايشگاهی اقدامات موثری صورت پذيرفت. طی چندين سال اخير به دليل اهميت موضوع صادرات پسته و با توجه به اينکه استان کرمان به عنوان يکی ار قطبهای مهم توليد و صادرات پسته به کشورهای اروپايی می باشد نسبت به تاسيس بخش سم شناسی و تجهيز آن با دستگاههای آناليز تخصصی اقدام گرديد به طوريکه در طی چندين بازديد دوره ای هيئت اروپايی رضايت کامل آنها از روند کار اجرايی اين آزمايشگاه اعلام گرديده است .در حال حاضر اين آزمايشگاه دارای کليه دستگاههای تخصصی اناليز انواع مواد غذايی و همچنين پرسنل تخصصی بوده که اين امر سبب گرديد با توجه به تقسيم بندی کشوری ازمايشگاههای کنترل غذا و دارو به 9 قطب، آزمايشگاه کرمان به عنوان سر قطب منطقه 8 کشوری که آزمايشگاههای کنترل غذا و  دارو زاهدان، زابل، چابهار،جيرفت و رفسنجان زير مجموعه ان می باشد تعيين گردد . در حال حاضر در اين آزمايشگاه 13 پرسنل که 7 نفر از انها نيروهای کارشناس در رشته های علوم تغذيه، صنايع غذايی، شيمی و ميکروبيولوژی می باشند مشغول به کار هستند .

بیانیه مدیریت

آزمايشگاه کنترل غذا و دارو کرمان از طريق نظامنامه كيفيت ارائه شده، سيستم مديريت كيفيت خود را مستند مي‌كند .

- اين نظامنامه همة فرآيندها و مسئوليتهاي مرتبط را كه در ارتباط با فعاليت آزمايشگاه موضوعيت دارد، تشريح مي‌كند.

- اين نظامنامه تأييد مي‌كند كه همه فرآيندهاي كاري، برنامه‌ريزي شده و تحت كنترل هستند.

- سيستم مديريت كيفيت و مستندات آن بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملكرد،  انتظارات مشتري، آموزش‌ها و انگيزش‌هاي كاركنان، مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرند.

معاونت غذا و دارو، بنا به اخلاق حرفه‌اي، صراحتاً اعلام مي‌دارد كه :

- مديرآزمايشگاه و كاركنان آن از هرگونه فشار داخلي و يا خارجي كه تأثير منفي بر كيفيت نتايج آزمون‌ها مي‌گذارد، مبرا مي‌باشند.

- آزمايشگاه همة فعاليتهاي خود را با تأكيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهد.

- حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه مي‌باشد.

- اختيارات لازم در اين زمينه به مدیر آزمايشگاه تفويض شده است.

-معاون غذا و دارو ، خود را متعهد مي‌داند منابع لازم مالي و منابع انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پيروي از نظامنامه كيفيت براي همة کارکنان آزمايشگاه حتي مدير آزمايشگاه الزامي است. رعايت الزامات تعريف شده به صورت سالانه مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.

-مدیر آزمايشگاه، مسئول كيفيت و مسئول بخشها، خود را متعهد مي‌دانند كه سيستم مديريت كيفيت را پيگيري نمايند و الزامات استاندارد 2005:ISO /IEC 17025  را در آزمايشگاه برآورده نمايند و از آن تبعيت كنند.

 

خط مشی کیفیت آزمایشگاه

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو کرمان، به‌عنوان مرجعی برای انجام آزمون‌هایی مربوط به سم‌شناسی، میکروب شناسی،‌ مواد مخدر و شیمی، با بکارگیری روش­هاي آزمون ملي و بين‌المللي، يكي از بازوهاي تواناي سازمان غذا و دارو بوده كه در راستاي تحقق اهداف كلان اين مجموعه فعاليت مي‌کند. 

اين آزمايشگاه‌‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده‌اند:

  • به‌كارگيري افراد توانمند و داراي ‌صلاحيت در آزمايشگاه، براي اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون(ها)،
  • ايجاد انگيزه، ارتقاي سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر،
  • توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون‌هاي مرتبط، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات،
  • ارتباط مناسب با تأًمين‌كنندگان و پيمانكاران ‌صلاحيت‌دار،
  • بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاه‌،
  • پيگيري به ‌موقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان.

براي دستيابي به اين موارد، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد‌ ISO/IEC 17025:2005 طراحي کرده و مدیر اين آزمايشگاه خود را ملزم و متعهد مي‌داند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود فعاليت‌هاي آزمايشگاه‌، فراهم آورد.