۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو کرمان، به‌عنوان مرجعی برای انجام آزمون‌هایی مربوط به سم‌شناسی، میکروب شناسی،‌ مواد مخدر و شیمی، با بکارگیری روش­هاي آزمون ملي و بين‌المللي، يكي از بازوهاي تواناي سازمان غذا و دارو بوده كه در راستاي تحقق اهداف كلان اين مجموعه فعاليت مي‌کند. 

اين آزمايشگاه‌‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده‌اند:

  • به‌كارگيري افراد توانمند و داراي ‌صلاحيت در آزمايشگاه، براي اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون(ها)،
  • ايجاد انگيزه، ارتقاي سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر،
  • توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون‌هاي مرتبط، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات،
  • ارتباط مناسب با تأًمين‌كنندگان و پيمانكاران ‌صلاحيت‌دار،
  • بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاه‌،
  • پيگيري به ‌موقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان.

براي دستيابي به اين موارد، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد‌ ISO/IEC 17025:2005 طراحي کرده و مدیر اين آزمايشگاه خود را ملزم و متعهد مي‌داند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود فعاليت‌هاي آزمايشگاه‌، فراهم آورد.