۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد   

معرفی و شرح وظایف

نمونه های ارسالی ازاداره نظارت برموادخوراکی،آشامیدنی، شبکه‌هاومراکزبهداشتی استان،اداره گمرک،دادگاه و مراکز انتظامی،اشخاص حقیقی،واحدهای تولیدی و سایر مراکز مجاز درصورت رعایت حداقل تعداد مورد نیاز، شرایط صحیح ارسال نمونه و رعایت اصول اولیه نمونه برداری توسط بخش پذیرش آزمایشگاه دریافت میشوند و پس از کدگذاری و ثبت در سیستم، جهت انجام آزمون‌های مورد درخواست به بخش‌های مربوطه ارسال می‌گردند. همچنین وظیفه ثبت، ارسال و بایگانی نتایج نهایی نمونه، تنظیم آمار آزمایشگاه و پاسخ دهی به ارباب رجوع نیز به عهده این بخش می باشد.