۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد   

معرفی و شرح وظایف

 

این بخش با دارا بودن دستگاههای انالیز تخصصی HPLC مارک Agilent مدل 1200دارای دتکتور UV و پمپ چهار کاناله می تواند از طریق دو روش ازمایشی ایزو کراتیک و گرادیانت نسبت به آنالیز و تعیین مقدار کمی آنالیتهای مختلف مواد غذایی مانند سوربات و بنززوات سدیم در موا غذایی و انواع مواد اعتیاد آوری چون مرفین، کدیین،هروئین،متامفتامین،بوپره نرفین،متادون،کوکایئن و تریاک که به صورت مخلوط با مواد غذایی مشکوک یا از نظر تعیین کمی و درجه خلوص آنها ،در حال فعالیت میباشد .

انجام آزمونهای مخدر به سه طریق کیفی ( رنگ سنجی ): برای تعیین اولیه نوع ماده اعتیاد آور، آزمون TLC: تایید کننده تست کیفی اولیه و اندازه گیری کمی جهت تعیین خلوص با HPLCمی باشد .

نمونه های این بخش از دو مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری و یا از مراکز بهداشتی سطح کشور ارسال می گردد .