۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۸ مهر   

 

1-تکمیل فرم ساخت به صورت تایپ شده

2-تصویر پروانه بهره برداری و مسئول فنی                                                                    

3-ارائه تصویر پروانه ساخت و فاکتور خرید ظروف مورد مصرف و فاکتور خرید        

4-ارائه تصویر پروانه ساخت یا مجوز واردات و فاکتور خرید مواد اولیه مصرفی 

5-ارائه تصویر برابر با اصل شده ثبت نام  تجاری محصول

6- ارائه تصویر برابر با اصل شده ثبت علامت تجاری محصول(در صورت داشتن علامت تجاري) 

7-فیش واریزی

8-تکمیل فرم تعهدنامه مفاد 11 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی 

9-درخواست صدور پروانه ساخت 

10-ارئه طرح لیبل (برچسب )محصول

11-ارائه ايران كد محصولات

12-اصل پروانه ساخت قبلي

 

 

 

فرایند صدور پروانه مربوطه