۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

 

1-تکمیل فرم ساخت به صورت تایپ شده

 

2-تصویر پروانه بهره برداری و مسئول فنی  

                                                                     

3-ارائه تصویر پروانه ساخت و فاکتور خرید ظروف مورد مصرف و فاکتور خرید

            

4-ارائه تصویر پروانه ساخت یا مجوز واردات و فاکتور خرید مواد اولیه مصرفی 

 

5-ارائه تصویر برابر با اصل شده ثبت نام  تجاری محصول

 

6- ارائه تصویر برابر با اصل شده ثبت علامت تجاری محصول(در صورت داشتن علامت تجاري) 

 

7-پرداخت مبلغ 1،450،000 ریال جهت صدور پروانه ساخت مواد غذائی و آشامیدنی و 1،880،000 ریال بابت صدور پروانه ساخت مواد آرایشی و بهداشتی و 560،000 ریال بابت تمدید پروانه ساخت 

 

8-تکمیل فرم تعهدنامه مفاد 11 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی 

 

9-درخواست صدور پروانه ساخت 

 

10-ارئه طرح لیبل (برچسب )محصول

 

11-ارائه ايران كد محصولات

 

12-اصل پروانه ساخت قبلي

 

شماره حساب ، کدشناسه واریز و شماره شبا جهت واریز وجع مربوطه

شماره حساب : 4001035203015489

کدشناسه واریز : 368035259140104002173529005901 

شماره شبا : 890100004001035203015489  IR