۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ بهمن   

فرایند ها و گردش کار حوزه دارو جهت مشاهده هر فرایند رو آن کلیک کنید

 

فرایند پیگیری کمبود داروفرایند ثبت نسخه ادویه مخدرفرایندتحویل داروهای مخدر به مراکز درمان سو مصرف موادفرآیند تحویل دارو مخدر به بیماران صعب العلاجفرآیند توزیع داروهای مخدر به جانبازانفرایندمساعدت به بیماران خاص صعب العلاج نیازمند

صدور پروانه مسئول فنی داروخانهصدور مجوز تاسیس داروخانهمعرفی قائم مقام مسئول فنیمعرفی مسئول فنیتمدید پروانه مسئول فنی داروخانهثبت نام متقاضیان تاسیس داروخانهانتقال سرمایه داروخانه ابطال و تاسیس همزمان مجوزداروخانهصدور پروانه تاسیس داروخانه