۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند   

جهت مشاهده هر رهنما رو آن کلیک کنید

 

تولید فرآورده طب سنتی

راهنما و مدارک مورد نیاز جهت مجوز ساخت / دریافت پروانه ساخت / تمدید پروانه ساخت تولید فرآورده سنتی ...

مدارک مورد نیاز جهت بررسی اولیه پرونده تولید فرآورده های سنتی

مدارك مورد نیاز صدور پروانه ساخت فرآورده سنتی ایران

مدارک مورد نیاز تمدید پروانه ساخت فرآورده سنتی ایران

 

تولید فرآورده طبیعی

راهنما و مدارک مورد نیاز جهت مجوز ساخت / دریافت پروانه ساخت / تمدید پروانه ساخت تولید فرآورده طبیعی

مدارک و مراحل ثبت درخواست متقاضی اخذ پروانه ساخت فرآورده طبیعی

 

تولید فرآورده های مکمل تغذیه ای

 

راهنما و مدارک ثبت درخواست متقاضی اخذ مجوز تولید ، تولید قراردادی، تولید تحت لیسانس فرآورده های مکمل تغذیه ای

راهنما و مدارک ثبت درخواست متقاضی اخذ مجوز واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای

آیین نامه ثبت مکمل های تغذیه ای

ممنوعیت ها و محدودیت ها ی مکمل های تغذیه ای

 

دریافت پروانه مسئول فنی 

راهنما و مدارک جهت  ثبت نام و دریافت پروانه مسول فنی