۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر

دوره آموزشی اصول بهداشتی، ماشین آلات و بسته بندی خلاقانه خرما و فراورده های آن
دوره آموزشی اصول بهداشتی، ماشین آلات و بسته بندی خلاقانه خرما و فراورده های آن
۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ آبان
دوره آموزشی اصول بهداشتی، ماشین آلات و بسته بندی خلاقانه خرما و فراورده های آن
دوره آموزشی اصول بهداشتی، ماشین آلات و بسته بندی خلاقانه خرما و فراورده های آن
آشنایی کاربردی با ارزیابی سیستم تجزیه ، تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در صنعت غ...
آشنایی کاربردی با ارزیابی سیستم تجزیه ، تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در صنعت غذا ( HACCP)
۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر
آشنایی کاربردی با ارزیابی سیستم تجزیه ، تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در صنعت غذا ( HACCP)
آشنایی کاربردی با ارزیابی سیستم تجزیه ، تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در صنعت غذا ( HACCP)
دوره آموزشی" مدیریت کیفیت میکروبی
دوره آموزشی" مدیریت کیفیت میکروبی
۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر
دوره آموزشی" مدیریت کیفیت میکروبی
دوره آموزشی" مدیریت کیفیت میکروبی
وبینار آموزشی اشنایی با روش های کاربردی با هرم ایمنی مواد غذایی
وبینار آموزشی اشنایی با روش های کاربردی با هرم ایمنی مواد غذایی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۱ شهريور
وبینار آموزشی اشنایی با روش های کاربردی با هرم ایمنی مواد غذایی
وبینار آموزشی اشنایی با روش های  کاربردی با هرم ایمنی مواد غذایی
دوره آموزشی GMPواحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی
دوره آموزشی GMPواحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی
۱۴۰۰ شنبه ۱۳ شهريور
دوره آموزشی GMPواحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی
دوره آموزشی GMPواحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی
دوره آموزشی اصول برداشت و فرآوری پسته
دوره آموزشی اصول برداشت و فرآوری پسته
۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ شهريور
دوره آموزشی اصول برداشت و فرآوری پسته
دوره آموزشی اصول برداشت و فرآوری پسته
وبینار آموزشی اهمیت آلاینده ها و بقایای شیمیایی در صنعت غذا
وبینار آموزشی اهمیت آلاینده ها و بقایای شیمیایی در صنعت غذا
۱۴۰۰ شنبه ۱۶ مرداد
وبینار آموزشی اهمیت آلاینده ها و بقایای شیمیایی در صنعت غذا
وبینار آموزشی اهمیت آلاینده ها و بقایای شیمیایی در صنعت غذا
دوره آموزشی قوانین سازمان غذا و دارو در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی
دوره آموزشی قوانین سازمان غذا و دارو در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد
دوره آموزشی قوانین سازمان غذا و دارو در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی
دوره آموزشی قوانین سازمان غذا و دارو در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی
دوره آموزشی نحوه ارزیابی برنامه های پیش نیازی (prps ) کارخانجات
دوره آموزشی نحوه ارزیابی برنامه های پیش نیازی (prps ) کارخانجات
۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد
دوره آموزشی نحوه ارزیابی برنامه های پیش نیازی (prps ) کارخانجات
دوره آموزشی نحوه ارزیابی برنامه های پیش نیازی (prps ) کارخانجات
وبینار آموزشی تکنولوژی تولید و کنترل کیفیت فراورده های آردی
وبینار آموزشی تکنولوژی تولید و کنترل کیفیت فراورده های آردی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير
وبینار آموزشی تکنولوژی تولید و کنترل کیفیت فراورده های آردی
وبینار آموزشی تکنولوژی تولید و کنترل کیفیت فراورده های آردی