۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند
چگونه از یک دستگاه trubuhaler (توربو هالر) استفاده کنیم
آماده سازی دستگاه Rotahaler(روتاهالر) جهت استفاده
مراحل آماده سازی یک ماسک نبولایزر جهت استنشاق ...
روش های تمیز کردن و نگهداری دستگاه inhaler (اینهالر)
نحوه استفاده از دستگاه inhaler ، اینهالر
روش استفاده از دستگاه اسم یار
چگونه از یک دستگاه accuhaler استفاده کنیم
نحوه نگهداری و تمیز کردن دستگاه handihaler
نحوه استفاده از دستگاه handihalar