۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

چگونه از یک دستگاه trubuhaler (توربو هالر) استفاده کنیم
آماده سازی دستگاه Rotahaler(روتاهالر) جهت استفاده
مراحل آماده سازی یک ماسک نبولایزر جهت استنشاق ...
روش های تمیز کردن و نگهداری دستگاه inhaler (اینهالر)
نحوه استفاده از دستگاه inhaler ، اینهالر
روش استفاده از دستگاه اسم یار
چگونه از یک دستگاه accuhaler استفاده کنیم
نحوه نگهداری و تمیز کردن دستگاه handihaler
نحوه استفاده از دستگاه handihalar